Matteusevangeliet 1:5

Matteusevangeliet 1:5 SB

Salma var far till Boas, och Rachav var hans mor. Boas var far till Oved, vars mor var Rut, Oved var far till Jishaj
SB: Svenskbibel
Dela