Matteusevangeliet 1:4

Matteusevangeliet 1:4 SB

Ram var far till Amminadav, Amminadav var far till Nachshon, Nachshon var far till Salma
SB: Svenskbibel
Dela