Matteusevangeliet 1:22

Matteusevangeliet 1:22 SB

Allt detta hände för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten
SB: Svenskbibel
Dela