Matteusevangeliet 1:18

Matteusevangeliet 1:18 SB

Så här gick det till vid Jesu Kristi födelse: Maria, hans mor, var trolovad med Josef. Men innan de var tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.
SB: Svenskbibel
Dela