Matteusevangeliet 1:12

Matteusevangeliet 1:12 SB

Efter att folket hade blivit bortfört till Babylon, blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel far till Serubbabel
SB: Svenskbibel
Dela