Matteusevangeliet 1:11

Matteusevangeliet 1:11 SB

och Josia var far till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket bortfördes till Babylon.
SB: Svenskbibel
Dela