Matteusevangeliet 1:10

Matteusevangeliet 1:10 SB

Hiskia var far till Manasse, Manasse var far till Amon, Amon var far till Josia
SB: Svenskbibel
Dela