Matteusevangeliet 1:1

Matteusevangeliet 1:1 SB

Det här är släkttavlan för Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son
SB: Svenskbibel
Dela