Psaltaren 125:3

Psaltaren 125:3 B2000D

De gudlösas spira får inte sträckas över de rättfärdigas land, ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.
B2000D: Bibel 2000
Dela