Matteus 7
BSV
7
Om att döma andra
1Jesus fortsatte: "Döm inte andra, så blir ni själva inte dömda, 2för Gud kommer att behandla er som ni behandlar andra. Den måttstock ni använder då ni dömer andra, den kommer Gud att använda när han dömer er. 3Varför hänger du upp dig på din medmänniskas små svagheter, när du inte erkänner din egen skuld som är mycket större? 4Varför säger du till henne: 'Kom hit så ska jag öppna ögonen på dig så att du ser dina fel', när du samtidigt är blind för din egen synd? 5Du falska människa som bara låtsas lyda Gud! Rätta först till dina egna fel! Sedan kan du se klart och försöka hjälpa din medmänniska.
6Men ge inte heller Guds budskap till människor som inte vill lyda honom, för det är som att kasta pärlor åt svinen. De kommer att trampa på budskapet och sedan vända sig om och angripa er.
Be, så ska ni få
7Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka och dörren ska öppnas. 8För alla som ber, de får, och alla som söker, de finner. Och för var och en som knackar ska dörren öppnas.
9-10Du som är förälder, inte ger du väl ditt barn en sten när det ber om bröd, eller en orm när det ber om en fisk? Naturligtvis inte! 11Men om nu ni, som är onda och hårdhjärtade, har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er Far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det?
Den gyllene regeln
12Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Detta är vad Gud har sagt genom Moses lag och profeterna.#Moses lag och profeternas bok är två av delarna i den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. Den tredje delen är psalmerna.
Den trånga porten
13Den som vill bli räddad måste gå in genom den trånga porten. Vägen till evigt straff är bred, och porten dit in är vid, och många är de som väljer den lättaste vägen. 14Men porten till livet är trång, och vägen dit är smal. Därför är det bara några få som finner den.
Trädet känns igen på frukten
15Akta er för människor med ett falskt budskap om Gud. De kommer till er förklädda till oskyldiga får, men är i verkligheten glupska vargar som vill slita sönder er. 16Ni kan känna igen dem på deras handlingar, på samma sätt som man känner igen träd och växter på deras frukt. Man plockar ju inte vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar. 17Ett bra träd bär bra frukt och ett dåligt träd bär dålig frukt. 18Ett bra träd kan inte bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan inte bära bra frukt. 19Men varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och bränns upp. 20På samma sätt som ett träd känns igen på frukten, kan ni alltså känna igen människorna på deras handlingar.
Sanna efterföljare
21Inte alla som talar väl om mig är mina efterföljare. Många kallar mig 'Herre', men ska ändå inte få tillhöra Guds eget folk,#På grekiska: inte komma in i himmelriket. för den avgörande frågan är om man lyder min Far i himlen eller ej.
22På domens dag ska många säga till mig: 'Herre, Herre! Vi har ju framfört budskap från Gud i ditt namn och drivit ut onda andar i ditt namn och gjort under i ditt namn.' 23Men då ska jag säga dem sanningen: 'Jag känner er inte. Försvinn härifrån! Det ni har gjort, det har ni gjort i det ondas tjänst.'
Om att bygga på stadig grund 24Den som hör min undervisning och handlar efter den är klok. Han liknar en man som bygger sitt hus på berggrunden. 25Även om det blir skyfall och översvämning, och stormvindarna blåser med våldsam kraft mot huset, så rasar det inte eftersom det är byggt på fast mark.
26Men den som hör min undervisning och inte handlar efter den är en dåre. Han liknar en man som bygger sitt hus direkt på sanden. 27När sedan regnet kommer och det blir översvämning, och stormvindarna blåser mot huset, så faller det ihop med ett stort brak."
28När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket häpna över hans undervisning, 29för han undervisade med makt, och inte som deras laglärare#Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet..

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Lär dig mer om Nya Levande Bibeln