Matteus 24
BSV

Matteus 24

24
Jesus talar om framtiden
1När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån, kom hans efterföljare fram och ville få honom att beundra tempelbyggnaderna. 2Men han sa till dem: "Tro mig, allt detta som ni nu ser kommer att jämnas med marken, inte en sten ska lämnas kvar på den andra."
3När Jesus senare satt på Olivbergets sluttning och var ensam med sina efterföljare, kom de fram till honom och frågade: "När ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidens slut närmar sig?"
4Jesus sa till dem: "Se upp så att ingen lurar er. 5Många ska komma i mitt namn och påstå att de är Messias, den utlovade kungen, och de ska leda många vilse. 6Ni kommer att få höra om krig och hot om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste bli krig, men det betyder inte att slutet har kommit. 7Folk och länder ska resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8Men detta är bara början på de fasor som ska komma.
9Man ska tortera och döda er, och alla folk ska hata er därför att ni tillhör mig. 10Många av er kommer att förneka sin tro och förråda och hata varandra. 11Många människor ska framföra falska budskap om Gud och lura många, 12och när ondskan och laglösheten ökar överallt, kommer kärleken hos de flesta att kallna. 13Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.#Av v.9 förstår vi att det inte här handlar om att räddas från döden, utan att det handlar om att räddas till evigt liv. 14Och det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk#På grekiska: evangelium om riket. ska spridas i hela världen, så att alla folk får höra det. Sedan ska slutet komma.
15En dag ska det inträffa som Gud har talat om genom profeten Daniel. Ni ska få se en vidrig avgudabild stå på den plats som tillhör Gud#"Den plats som tillhör Gud" syftar antingen på Jerusalem eller på templet i Jerusalem. (den som läser detta ska noga lägga märke till varje ord).#Jämför Daniel 9:27; 11:31 och 12:11. 16Och då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 17Den som är uppe på taket#Hustaken i de här trakterna är platta och används som en extra boyta. Trappan finns ofta på utsidan av husen. får inte gå in i huset för att packa, 18och den som är ute på åkern får inte springa hem för att hämta kläder.
19Stackars de kvinnor som är gravida när den tiden kommer, och stackars de mammor som ammar sina barn! 20Be att ni inte behöver fly på vintern eller på vilodagen#I grundtexten: sabbaten. Judarnas vilodag är den sjunde dagen i deras vecka, alltså lördagen. Den dagen utför judarna inget onödigt arbete och får heller inte gå långa sträckor., 21för detta lidande ska bli så svårt att världen aldrig förr har upplevt något liknande, och inte heller senare kommer att få uppleva något sådant. 22Ja, om inte den tiden förkortades skulle inte en enda människa överleva. Men nu ska tiden förkortas, eftersom Gud vill skona de människor som tackar ja till hans inbjudan att få tillhöra honom.
23Om någon då säger till er: 'Nu har Messias, den utlovade kungen, kommit. Här är han', eller: 'Där är han', så tro honom inte! 24Många ska komma och påstå att de kan rädda världen, och många ska framföra falska budskap om Gud, och de ska göra stora under och tecken för att om möjligt lura också dem som tillhör Gud. 25Men kom ihåg att jag har varnat er!
26Får ni alltså höra ett rykte om att Messias, den utlovade kungen, har kommit tillbaka och är ute i öknen, så bry er inte om att gå och se efter. Och säger någon att han har gömt sig någonstans, så tro det inte! 27För precis som när blixten flammar till över himlen från öster till väster, så ska det vara när jag, Människosonen#"Människoson" är ett hebreiskt sätt att säga "av människa". Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14., återvänder. 28Det ska vara lika tydligt som när gamarna samlas runt en död kropp.
När Jesus kommer tillbaka
29Så fort den tidens lidande är slut, kommer solen att förmörkas och månen att sluta lysa. Stjärnorna ska slungas ur sina banor och universums krafter skakas.#Jämför Jesaja 13:10; 34:4 och Joel 2:10. 30Då ska mitt, Människosonens#"Människoson" är ett hebreiskt sätt att säga "av människa". Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14., tecken visa sig på himlen, och alla folk på jorden ska jämra sig och klaga. De ska få se mig, Människosonen, komma på himlens moln med makt och stor härlighet.#Jämför Daniel 7:13. 31Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska jag sända ut mina änglar åt alla väderstreck, så att de når hela jorden. Och de ska samla ihop alla dem som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom."
Bilden om fikonträdet
32Sedan fortsatte Jesus att förklara genom en bild. Han sa: "Lär er nu något från fikonträdet. När saven stiger i grenarna och löven börjar spricka ut, då vet ni att sommaren snart är här. 33På samma sätt kan ni veta att jag mycket snart kommer tillbaka, när ni ser allt detta börja hända. 34Jag försäkrar er, att detta släkte ska inte gå under innan allt detta händer.#"Detta släkte" kan syfta antingen på den generation som levde samtidigt med Jesus, eller den generation som skulle få uppleva de händelser han pratade om. Men Jesus använder också uttrycket när han menar "de människor som inte vill tro". Det är då inte begränsat till en viss generation. 35Himlen och jorden ska försvinna, men mina ord ska gälla för evigt.
Var beredda
36Ingen vet vilken dag eller timme slutet kommer, inte ens änglarna, eller ens Guds Son. Bara Fadern vet det.
37När jag, Människosonen#"Människoson" är ett hebreiskt sätt att säga "av människa". Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14., kommer tillbaka ska världen vara lika sorglös som på Noas tid. 38Dagarna innan den stora översvämningen kom, åt man och drack och gifte sig. Allt var precis som vanligt, ända till den dag då Noa gick in i arken. 39Ingen anade någonting förrän den väldiga översvämningen kom och dränkte dem allihop. Ja, så kommer det också att vara när jag, Människosonen, återvänder. 40Då ska två män arbeta tillsammans på åkern; den ene tas med, den andre lämnas kvar. 41Två kvinnor ska mala mjöl tillsammans på en handkvarn; den ena tas med, den andra lämnas kvar.
42Håll er alltså vakna och beredda, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer! 43Låt mig ta ett exempel: Om husägaren bara visste vilken tid på natten tjuven tänkte komma, skulle han självklart hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in. 44Var beredda ni också, för jag kommer tillbaka när ni minst av allt väntar det.
45Tänk er också bilden av en klok och pålitlig tjänare, som av sin herre har fått i uppgift att se till att de andra tjänarna får mat när de behöver. 46Lycklig är den tjänaren om hans herre kommer hem och får se att han gör det han ska. 47Jag lovar er, att en sådan trogen tjänare ska få ansvar för allt hans herre äger. 48Men om det är en opålitlig tjänare som säger till sig själv: 'Min herre kommer inte än på ett tag', och sedan 49börjar misshandla de andra tjänarna och leva livets glada dagar och dricka sig full ihop med andra, 50då ska hans herre komma helt plötsligt en dag då han inte alls väntar honom. 51Och hans herre ska döda honom och låta honom dela straffet med dem som bara låtsas lyda Gud. Där ska man gråta av ångest och förtvivlan."

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Lär dig mer om Nya Levande Bibeln