Hebreerbrevet 9:21

Hebreerbrevet 9:21 SVEN

Likaledes stänkte han ock blod på tabernaklet och på alla de ting som hörde till gudstjänsten.
SVEN: Svenska 1917
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 9:21