Hebreerbrevet 10:8

Hebreerbrevet 10:8 SVEN

Sedan han först har sagt: »Slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begärde du icke, och i sådana fann du icke behag» -- och dock frambäras de efter lagen -
SVEN: Svenska 1917
Dela