Hebreerbrevet 10:32

Hebreerbrevet 10:32 SVEN

Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp
SVEN: Svenska 1917
Dela