Hebreerbrevet 10:28

Hebreerbrevet 10:28 SVEN

Den som föraktar Moses' lag, han skall »efter två eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet
SVEN: Svenska 1917
Dela