Hebreerbrevet 10:27

Hebreerbrevet 10:27 SVEN

utan allenast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som skall förtära motståndarna.
SVEN: Svenska 1917
Dela