Hebreerbrevet 10:23

Hebreerbrevet 10:23 SVEN

Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har givit oss löftet, han är trofast.
SVEN: Svenska 1917
Dela

Hebreerbrevet 10:23

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 10:23