Hebreerbrevet 10:20

Hebreerbrevet 10:20 SVEN

i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten -- det är genom sitt kött -
SVEN: Svenska 1917
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 10:20