Hebreerbrevet 10:18

Hebreerbrevet 10:18 SVEN

Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd.
SVEN: Svenska 1917
Dela