Hebreerbrevet 10:16

Hebreerbrevet 10:16 SVEN

»Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar», säger han: »Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem»
SVEN: Svenska 1917
Dela