Hebreerbrevet 10:15

Hebreerbrevet 10:15 SVEN

Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt
SVEN: Svenska 1917
Dela