Hebreerbrevet 10:13

Hebreerbrevet 10:13 SVEN

och väntar nu allenast på att »hans fiender skola bliva lagda honom till en fotapall».
SVEN: Svenska 1917
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 10:13