Hebreerbrevet 10:12

Hebreerbrevet 10:12 SVEN

men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida
SVEN: Svenska 1917
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 10:12