Hebreerbrevet 10:1

Hebreerbrevet 10:1 SVEN

Ty lagen innehåller en skugga av det tillkommande goda, men framställer icke tingen i deras verkliga gestalt; därför kan den aldrig genom de offer som ständigt frambäras, år efter år på samma sätt, fullkomna dem som framträda med sådana.
SVEN: Svenska 1917
Dela