2 Timotheosbrevet 2:9

2 Timotheosbrevet 2:9 SVEN

och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor.
SVEN: Svenska 1917
Dela