1 Korinthierbrevet 10:26

1 Korinthierbrevet 10:26 SVEN

Ty  »jorden är Herrens, och allt vad därpå är».
SVEN: Svenska 1917
Dela