1 Korinthierbrevet 10:18

1 Korinthierbrevet 10:18 SVEN

Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret?
SVEN: Svenska 1917
Dela