Psaltaren 23
SFB98
23
Den gode herden
1En psalm av David.
Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
2Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
3Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
4Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont,
ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.
5Du dukar för mig ett bord
i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över.
6Idel godhet och nåd skall följa mig
i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus
evinnerligen.
Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, LjungbyLär dig mer om Svenska Folkbibeln