Lukasevangeliet 10:27

Lukasevangeliet 10:27 SFB98

Han svarade: ""Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.""
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela