Brevet till Titus 3:8

Brevet till Titus 3:8 SFB98

Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela