Brevet till Titus 3:7

Brevet till Titus 3:7 SFB98

Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Brevet till Titus 3:7