Brevet till Titus 3:15

Brevet till Titus 3:15 SFB98

Alla som är hos mig hälsar till dig. Hälsa till dem som älskar oss i tron. Nåd vare med er alla.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela