Brevet till Titus 3:14

Brevet till Titus 3:14 SFB98

Också de våra skall lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte blir utan frukt.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela