Brevet till Titus 3:12

Brevet till Titus 3:12 SFB98

När jag nu sänder Artemas och Tykikus till dig, så skynda dig att komma till mig i Nikopolis. Jag har beslutat mig för att stanna där över vintern.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela