Brevet till Titus 2:7

Brevet till Titus 2:7 SFB98

och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela