Brevet till Titus 2:6

Brevet till Titus 2:6 SFB98

Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela