Brevet till Titus 2:5

Brevet till Titus 2:5 SFB98

att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela