Brevet till Titus 2:4

Brevet till Titus 2:4 SFB98

så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela