Brevet till Titus 2:2

Brevet till Titus 2:2 SFB98

äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat och vara sunda i tro, kärlek och tålamod.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela