Brevet till Titus 2:15

Brevet till Titus 2:15 SFB98

Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela