Brevet till Titus 2:14

Brevet till Titus 2:14 SFB98

Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela