Brevet till Titus 2:13

Brevet till Titus 2:13 SFB98

medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela