Brevet till Titus 2:12

Brevet till Titus 2:12 SFB98

Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Brevet till Titus 2:12

Dela