Brevet till Titus 2:10

Brevet till Titus 2:10 SFB98

att inte smussla undan något utan alltid visa sann trohet, så att de i allt är en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela