Brevet till Titus 2:1

Brevet till Titus 2:1 SFB98

Men du skall tala i överensstämmelse med den sunda läran
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela