Brevet till Titus 1:8

Brevet till Titus 1:8 SFB98

utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela