Brevet till Titus 1:5

Brevet till Titus 1:5 SFB98

När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela