Brevet till Titus 1:3

Brevet till Titus 1:3 SFB98

Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrotts åt mig på Guds, vår Frälsares, befallning.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela