Brevet till Titus 1:16

Brevet till Titus 1:16 SFB98

De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela