Brevet till Titus 1:13

Brevet till Titus 1:13 SFB98

Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela